Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Tvoření slov ve východomoravských nářečích

Author: Hlubinková, Zuzana
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2010
Extent: 275 s. :
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 392
ISBN: 9788021052956
Link to MU library catalogue: 000668641
Show more...

Table of contents:

10 Předmluva Hlubinková, Zuzana | pdficon
11-29 Úvod Hlubinková, Zuzana | pdficon
30-116 Tvoření substantiv Hlubinková, Zuzana | pdficon
117-149 Tvoření adjektiv Hlubinková, Zuzana | pdficon
150-192 Tvoření sloves Hlubinková, Zuzana | pdficon
193-226 Tvoření adverbií Hlubinková, Zuzana | pdficon
227-231 Tvoření zájmen Hlubinková, Zuzana | pdficon
232-234 Tvoření číslovek Hlubinková, Zuzana | pdficon
235-237 Tvoření předložek Hlubinková, Zuzana | pdficon
238-252 Závěr Hlubinková, Zuzana | pdficon
253-254 Seznam zkratek a značek Hlubinková, Zuzana | pdficon
255 Seznam zkoumaných obcí Hlubinková, Zuzana | pdficon
256-262 Literatura Hlubinková, Zuzana | pdficon
263-264 Summary Hlubinková, Zuzana | pdficon
265-266 Zusammenfassung Hlubinková, Zuzana | pdficon
267-275 Příloha Hlubinková, Zuzana | pdficon

Search


Advanced Search

Browse