Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

O původu jména Žižka

Author: Titz, Karel
Place of publication: Brno
Publisher: Filosofická fakulta
Publication year: 1924
Extent: 53 s.
Series: Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae Brunensis; č. 8
Link to MU library catalogue: 000074068
Show more...

Table of contents:

[5] Předmluva Titz, Karel | pdficon
[7]-8 Literatura Titz, Karel | pdficon
[9] 1. [Zápis z r. 1421 není výkladem] Titz, Karel | pdficon
[9]-15 2. [Výklady Hasištejnskeho [i.e. Hasištejnského], ze slovníku zv. Lactifer, výklad Dubraviův, Zigmunda z Púchova, Rescheliův, Veleslavínův, Theobaldův, Komenského, Balbínův, Beckovského, Lenfantův jsou výklady ex post] Titz, Karel | pdficon
16-17 3. [První pokus o vědecký výklad je Dobrovského Žižka = žhář] Titz, Karel | pdficon
17-18 4. [Mínění Maxe Millauera] Titz, Karel | pdficon
18-20 5. [Výklad Palackého, Jungmannův, Hankův; mínění Brandlovo, Tomkovo, E. Denise, Wintrovo, Tomanovo] Titz, Karel | pdficon
20-29 6. [Pinsker; J. Šusta, V. Vojtíšek; A. Frinta, P. Lang, V. Ertl] Titz, Karel | pdficon
29-32 7. [Aug. Sedláček, F.M. Bartoš. - Výsledky dosavadního badaní o původu jména Žižka] Titz, Karel | pdficon
[33]-35 8. [Sv. Sigismund, král burgundský. - Tradiční úcta k němu v městě Arles. - Korunovace Karla IV. za krále arlesského; jeho resignace; zpráva kronikáře Noble de Lalauzière] Titz, Karel | pdficon
35-38 9. [První část ostatků zigmundovských přišla do Prahy r. 1354-1355. - Ale jméno jeho se šíří až po r. 1365, kdy přineseno celé tělo světcovo] Titz, Karel | pdficon
38-41 10. [Jan zvaný Zuzca z kraje lipského z r. 1367] Titz, Karel | pdficon
41-43 11. [Křest Karlova sny Zigmunda r. 1368. - Rozšíření jména Zigmund a některých jeho zkratek i na Moravu] Titz, Karel | pdficon
43-45 12. [Zápis budějovický: relicta Zikonis = Zizkonissa. - F.M. Bartoše Sigmund Šiška. - Nebojme se Žižky krále] Titz, Karel | pdficon
45-47 13. [Jméno Žižka šíří se z Prahy] Titz, Karel | pdficon
[48]-52 14. [Vývoj jména Žižka ze jména Zigmund] Titz, Karel | pdficon
52-53 15. [Doslov] Titz, Karel | pdficon

Search


Advanced Search

Browse