Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy

Author: Jan, Libor
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2000
Extent: 299 s. :
Series: Knižnice Matice moravské; sv. 6
Series: Paginae historiae mediaevalis. Series II, Historica = Stránky středověké historie. Series II, Historica; 1
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 334
ISBN: 8021024801 (Masarykova univerzita); 8090230490 (Matice moravská)
Link to MU library catalogue: 000126534
Show more...

Table of contents:

Search


Advanced Search

Browse