Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Jiří Stříbrný : portrét politika

Author: Vykoupil, Libor
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2003
Extent: 317 s., xvi s. obr. příl. :
Series: Knižnice Matice moravské; sv. 12
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 351
ISBN: 8021032413 (Masarykova univerzita); 808648811X (Matice moravská)
Link to MU library catalogue: 000142237
Show more...

Table of contents:

7-9 [Předmluva] Vykoupil, Libor | pdficon
11-15 Úvod Vykoupil, Libor | pdficon
[16]-38 I. Mládí a zrání politika Vykoupil, Libor | pdficon
39-66 II. Za světové války - Thalerhof Vykoupil, Libor | pdficon
67-78 III. Muž 28. října Vykoupil, Libor | pdficon
79-97 IV. V prvních letech republiky Vykoupil, Libor | pdficon
98-110 V. Až na vrchol moci Vykoupil, Libor | pdficon
111-121 VI. Spor s T.G. Masarykem Vykoupil, Libor | pdficon
122-140 VII. Krize a pád Vykoupil, Libor | pdficon
141-160 VIII. V čele vlastní strany Vykoupil, Libor | pdficon
161-169 IX. Majetkové poměry Vykoupil, Libor | pdficon
170-184 X. Před soudem Vykoupil, Libor | pdficon
185-208 XI. S Národní ligou do Národního sjednocení Vykoupil, Libor | pdficon
209-225 XII. Od Národního sjednocení před Národní soud Vykoupil, Libor | pdficon
226-228 Závěrem Vykoupil, Libor | pdficon
229-281 Dokumenty Vykoupil, Libor | pdficon
282-284 Chronologický přehled Vykoupil, Libor | pdficon
285 Seznam použitých zkratek Vykoupil, Libor | pdficon
286-300 Prameny a literatura Vykoupil, Libor | pdficon
301-303 Zusammenfassung Vykoupil, Libor | pdficon
304-317 Jmenný rejstřík Vykoupil, Libor | pdficon
i-xvi Obrazová příloha Vykypěl, Bohumil | pdficon

Search


Advanced Search

Browse