[Mánek, Bohuslav. První české překlady Byronovy poezie (The first Czech translations of Byron's poetry)]