Vliv rodinného prostředí na vzestupnou intergenerační vzdělanostní mobilitu - hodnota vzdělání v rodině

Variant title
The influence of the family background on the upward intergenerational education mobility - the value of education in the family
Author: Ergens, Tomáš
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, vol. 55, iss. U12, pp. [147]-156
Extent
[147]-156
  • ISSN
    1211-6971
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document