Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická 2005, vol. 54, iss. R10