Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická 2001, vol. 50, iss. R6