Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická 2004, vol. 53, iss. R9