Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická

ISSN: 1211-6327
Variant title: Studia archaeologica Brunensia
Variant title: Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. M, Series archaeologica
Publisher: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1996-2012
Description: Řada archeologická (řada M) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-6327, byla vydávána od roku 1996 (od r. 1999 také pod názvem Studia archaeologica Brunensia) do r. 2012. Uveřejňovala příspěvky z oblasti archeologie a příbuzných vědních disciplín. Navázala na řadu archeologicko-klasickou (E), ISSN 0231-7915, která vycházela v letech 1956-1995. Od r. 2013 na řadu M navazuje vědecký recenzovaný časopis Studia archaeologica Brunensia (ISSN 1805-918X).

Volumes, Issues

1996   (Volume 45 in series SPFFBU) M1
1997   (Volume 46 in series SPFFBU) M2
1998   (Volume 47 in series SPFFBU) M3
1999   (Volume 48 in series SPFFBU) M4
2000   (Volume 49 in series SPFFBU) M5
2001   (Volume 50 in series SPFFBU) M6
2002   (Volume 51 in series SPFFBU) M7
2003-2004   (Volume 52-53 in series SPFFBU) M8-9
2005-2006   (Volume 54-55 in series SPFFBU) M10-11
2007-2008   (Volume 56-57 in series SPFFBU) M12-13
2009-2010   (Volume 58-59 in series SPFFBU) M14-15
2011   (Volume 60 in series SPFFBU) M16
2012   (Volume 61 in series SPFFBU) M17

Search


Advanced Search

Browse