Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická

ISSN: 1211-6335
Variantní název: Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. N, Series classica
Variantní název: Graeco-Latina Brunensia
Vydavatel: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1996-2008
Popis: Řada klasická (řada N) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-6335, byla vydávána v letech 1996-2008, zároveň také s názvem Graeco-Latina Brunensia. Navázala na řadu E, argeologicko-klasickou. Uveřejňovala příspěvky z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, medievistiky a také byzantologie i pozdějšího vývoje řeckého a latinského jazyka. Od roku 2009 pokračuje jako vědecký časopis Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402.
Popis: Series classica (N) of Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (= Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis) with parallel title Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1211-6335, was published in 1996-2008. Before that, Series archeologico-classica (E) was published from 1956 to 1995. Series classica included contributions from the fields of Classical Philology, Classical Archaeology, Ancient History, Medieval Studies, as well as Byzantine Studies and later development of the Greek and Latin language. Since 2009 continues as scholarly journal Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402, and is issued twice a year.

Ročníky, čísla

1996   (Ročník 45 v edici SPFFBU) N1
1997   (Ročník 46 v edici SPFFBU) N2
1998-1999   (Ročník 47-48 v edici SPFFBU) N3-4
2000   (Ročník 49 v edici SPFFBU) N5
2001-2002   (Ročník 50-51 v edici SPFFBU) N6-7
2003   (Ročník 52 v edici SPFFBU) N8
2004   (Ročník 53 v edici SPFFBU) N9
2005   (Ročník 54 v edici SPFFBU) N10
2006   (Ročník 55 v edici SPFFBU) N11
2007   (Ročník 56 v edici SPFFBU) N12
2008   (Ročník 57 v edici SPFFBU) N13

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet