Starší šňůrová keramika na Moravě

Variant title
Ältere Schnurkeramik in Mähren
Шнуровая керамика древнего периода в Моравии
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. [219]-229
Extent
[219]-229
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document