Křepice - opevněná osada z období moravské malované keramiky na jižní Moravě

Variant title
Křepice - eine befestigte Ansiedlung aus dem Zeitabschnitt der mährischen bemalten Keramik in Südmähren
Кржепице [i.e. Кршепице] - укрепленное поселение со времени моравской расписной керамики
Author: Tichý, Rudolf
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. [239]-244
Extent
[239]-244
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document