Velkomoravské Znojemsko ve světle archeologických nálezů

Variant title
Зноемская область эпохи великой Моравии в свете археологических данных
Znojmo und Umgebung in der grossmährischen Zeit im Lichte der Bodenfunde
Contributor
Beck, Miroslav (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. [97]-126
Extent
[97]-126
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document