[Webster, Thomas Bertram Lonsdale. Greek theatre production]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 260-262
Extent
260-262
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Webster, Thomas Bertram Lonsdale. Greek theatre production. London: Methuen, 1956. xv, 206 s.
Document