Bibliografie prací doc. dr. Oldřicha Pelikána, DrSc. od roku 1972