Lexikální prostředky modu možnosti a nutnosti v řečtině ve srovnání s latinou a češtinou

Variant title
Die lexikalische Mittel des Modus der Möglichkeit und der Notwendigkeit im Griechischen im Vergleich mit dem Latein und mit dem Tschechischen
Author: Peňáz, Petr
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1983, vol. 32, iss. E28, pp. [249]-263
Extent
[249]-263
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document