Nálezy kultury zvoncovitých pohárů z Chrlic

Variant title
Находки культуры колоколовидных кубков в д. Хрлице
Nachodki kul'tury kolokolovidnych kubkov v d. Chrlice
Die Funde der Glockenbecherkultur aus Chrlice
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 348-351
Extent
348-351
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document