Nálezy kultury zvoncovitých pohárů z Chrlic

Title: Nálezy kultury zvoncovitých pohárů z Chrlic
Variant title:
  • Находки культуры колоколовидных кубков в д. Хрлице
    • Nachodki kul'tury kolokolovidnych kubkov v d. Chrlice
  • Die Funde der Glockenbecherkultur aus Chrlice
    • Nachodki kul'tury kolokolovidnych kubkov v d. Chrlice
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 348-351
Extent
348-351
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.