Slovanský mohylník u Žlutavy : (příspěvek k problematice slovanských mohylníků na Moravě)

Variant title
Славянский курганный могильник близ с. Жлутавы : по вопросу славянских курганных могильников в Моравии
Slavjanskij kurgannyj mogil'nik bliz s. Žlutavy : po voprosu slavjanskich kurgannych mogil'nikov v Moravii
Das slawische Hügelgräberfeld bei Žlutava : ein Beitrag zur Problematik der slawischen Hügelgräberfelder im Mähren
Contributor
Dostál, Bořivoj (Translator of Summary)
Masařík, Zdeněk (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 6, iss. E2, pp. 37-74
Extent
37-74
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Slovanský mohylník u Žlutavý patří k nejlépe amatérsky prozkoumaným pohřebištím v předválečném období. Ačkoliv od jeho výzkumu, který přinesl poměrně bohatý materiál a nové poznatky, uplynulo již více než čtvrt století, jsou jeho výsledky vědecké veřejnosti prakticky neznámy. Proto jsem se rozhodl je vypublikovat. Při této příležitosti děekuji dr. V. Hrubému a dr. J. Pavelčíkovi za poskytnuti nálezových zpráv. K závěrům ve všeobecné části této práce jsem došel na základě materiálu sebraného ke své diplomní práci "Hmotná kultura moravských Slovanů v době říše Velkomoravské", Brno 1957, 737 stran, 121 tab. Článek sám vznikl na prehistorickém ústavě filosofické fakulty brněnské university na podnět prof. dr. F. Kalouska, jemuž vyslovuji srdečný dík za nevšední zájem, s kterým sledoval vznik této práce a za umožnění její publikace.
Document