Spätburgwallzeitliche und neuzeitliche Grabstätte in Znojmo-Hradiště

Variant title
Mladohradištní a novověké pohřebiště ve Znojmě-Hradišti
Contributor
Krakowski, Günther (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1969, vol. 17, iss. E13, pp. [7]-66
Extent
[7]-66
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document