[Lilja, Saara. Terms of abuse in Roman comedy]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1969, vol. 17, iss. E13, pp. 226-227
Extent
226-227
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Lilja, Saara. Terms of abuse in Roman comedy. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1965. 117 s. Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. Sarja B; 141, 3.
Document