K významu petrografického studia stavebního kamene velkomoravských hradišť

Variant title
Zur Bedeutung des petrographischen Studiums den Bausteine von den grossmährischen Burgwällen
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1969, vol. 17, iss. E13, pp. 215-218
Extent
215-218
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Obsahuje krátké recenze a výčet publikací na danou tématiku, např. Petrografický příspěvek k výzkumu velkomoravského hradiska Pohanska u Břeclavi, aj.
Document