Soubor vypíchané keramiky z polohy "Spodní Kolberky" u Blučiny

Variant title
Fundkomplex der Stichbandkeramik aus der Flur "Spodní Kolberky" bei Blučina (Bez. Brno-venkov)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 43, iss. E39, pp. [9]-29
Extent
[9]-29
  • ISSN
    0231-7915
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document