Drobná pohřebiště a rozptýlené hroby z Břeclavi-Pohanska

Variant title
Kleine Gräberfelder und zerstreute Gräber von Břeclav-Pohansko
Мелкие могильники и разбросанные могилы из Бржецлава-Поганско
Melkije mogil'niki i razbrosannyje mogily iz Bržeclava-Pogansko
Contributor
Mandát, Jaroslav (Translator of Summary)
Hájek, Otto (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. [135]-201
Extent
[135]-201
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document