[Benac, A.; Dimitrijević, S.; Jovanović, B.; Tasić, N. Praistorija jugoslavenskih zemalja. III, Eneolitisko doba]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 301-303
Extent
301-303
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document