Meče v slovanských raně středověkých nálezech v Jugoslávii

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, vol. 35, iss. E31, pp. 193-194
Extent
193-194
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Obsahuje pojednání k tématice mečů v slovanských raně středověkých nálezech v Jugoslávii, v úvodu s odkazem na několik publikací, např. O nalazima karolinških mačeva u Jugoslaviji aj.
Document