Některé znaky protolengyelu ve starším stupni kultury s moravskou malovanou keramikou

Variant title
Некоторые знаки протоленделья в древней стадии культуры с моравской расписной керамикой
Some features of protolegyel in earlier stage of the culture with moravian painted ware
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, vol. 35, iss. E31, pp. 15-24
Extent
15-24
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document