Hrob se šňůrovou keramikou z Chrlic-Jezer

Title: Hrob se šňůrovou keramikou z Chrlic-Jezer
Variant title:
  • Ein schnurkeramisches Grab aus Chrlice-Jezera
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1969, vol. 18, iss. E14, pp. 272-275
Extent
272-275
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.