Opevnění velmožského dvorce na Pohansku u Břeclavi

Variant title
Die Befestigung des grossmährischen Herrenhofes in Pohansko bei Břeclav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1970, vol. 18, iss. E14, pp. [181]-218
Extent
[181]-218
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document