[Točík, Anton. Altmagyarische Gräberfelder in der Südwestslowakei]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1970, vol. 18, iss. E14, pp. 285
Extent
285
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Točík, Anton. Altmagyarische Gräberfelder in der Südwestslowakei. 1. vyd. Bratislava: Vydav. Slov. ak. vied, 1968. 135 s. Archeologica slovaca - catalogi; Tomus 3.
Document