Sympozium "Slované 6.-10. století"

Variant title
Das Symposium "Die Slawen im 6.-10. Jahrhundert"
Симпозиум "Славяне 6-10 [i.e. VI-X] веков"
Contributor
Dostál, Bořivoj (Translator of Summary)
Hájek, Otto (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, vol. 30, iss. E26, pp. [141]-144
Extent
[141]-144
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license
Document