Příspěvek k řešení vzájemného vztahu vypíchané a lengyelské kultury : výsledky diskuse

Variant title
Contribution à l'étude des rapports entre la culture de la céramique pointillée et la culture de Lengyel : resultats et discussion
К решению взаимоотношения культуры накольчатой керамики и лендьельской культуры : результаты и дискиссия
Contributor
Pochitonov, Eugen (Translator of Summary)
Hříbal, J. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, vol. 30, iss. E26, pp. [121]-140
Extent
[121]-140
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document