Duté trojcípé parohové předměty v raném středověku

Title: Duté trojcípé parohové předměty v raném středověku
Variant title:
  • Hohle dreizipfelige Geweihgegenstände im frühen Mittelalter
    • Polyje trechkonečnyje rogovyje predmety rannego srednevekov'ja
  • Полые трехконечные роговые предметы раннего средневековья
    • Polyje trechkonečnyje rogovyje predmety rannego srednevekov'ja
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Hájek, Otto (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, vol. 30, iss. E26, pp. [43]-58
Extent
[43]-58
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Pozoruhodným předmětem v raně středověké hmotné kultuře etnik sídlících v rovnoběžkovém pásu vymezeném na západě Polabím a Porýním, na východě Podněpřím, na jihu Podunajím a na severu Pobaltím (obr. 4) - především Slovanů, ale zřejmě i kočovníků převážně tureckého původu - jsou trojcípé duté předměty vyrobené z rozsoch jeleních parohů. Zabývala se jimi většinou příležitostně řada autorů jak z hlediska jejich účelu tak po stránce výzdobné, aniž dospěla k jednotným závěrům. Tato skutečnost a dva nové nálezy z vlastních výzkumů jakož i poznání, že nálezový fond těchto předmětů se v posledních dvou desítiletích značně rozmnožil, mě vedou k pokusu o jejich nové utřídění z hlediska typologického a funkčního.