Les auteurs grecs et romains dans la bibliothèque de Bohuslav Hasichteinský de Lobkovitz

Variant title
Řečtí a římští spisovatelé v knihovně Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic
Греческие и римские писатели в библиотеке Богуслава Гасиштейнского из Лобковиц
Author: Flodr, Miroslav
Contributor
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. [115]-119
Extent
[115]-119
Type: Article
Language
French
License: Not specified license
Document