K moravským prvkům v polských pokladech zlomkového stříbra

Variant title
Über die mährischen Elemente in den polnischen Hacksilberfunden
О моравских элементах в польских серебрянных кладах
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. 195-199
Extent
195-199
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document