Paleolitické a mesolitické nálezy od Olšan

Variant title
Die paläolithischen und mesolithischen Funde von Olšany
Палеолитические и мезолитические находки в районе села Ольшаны
Paleolitičeskije i mezolitičeskije nachodki v rajone sela Ol'šany
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. [51]-58
Extent
[51]-58
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document