Kamenné brousky z areálu velkomoravského velmožského dvorce na Pohansku u Břeclavi

Variant title
Точильные камни усадьбы великоморавского вельможи в Поганске под г. Бржецлав
Točil'nyje kamni usad'by velikomoravskogo vel'moži v Poganske pod g. Břeclav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. [175]-184
Extent
[175]-184
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document