Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
1975-1976, vol. 24-25, iss. F19-20

Year: 1975-1976
Publication year: 1977

Table of contents:

Články – Статьи – Articles – Aufsätze
[7]-8 Úvodem | pdficon
[9]-22 Nejstarší politicko-církevní ústředí Moravy Konečný, Lubomír Jan | pdficon
[23]-40 Nástin dějin sochařství 17. a 18. věku na Moravě Stehlík, Miloš | pdficon
[41]-52 Flämische Bilder in der Schlosssammlung Vizovice Jirka, Antonín | pdficon
[53]-64 Dílo architekta Bedřicha Rozehnala : (k umělcovým pětasedmdesátým narozeninám) Kudělka, Zdeněk | pdficon
[65]-80 Nástěnné malby Ivana Jakovleviče Bilibina v Praze Kšicová, Danuše | pdficon
[81]-89 Počátky ilustrační grafiky Bohdana Laciny Sedlář, Jaroslav | pdficon
[91]-114 Úloha lidové slovesnosti v kultuře socialistického Československa Beneš, Bohuslav | pdficon
Materiály – Материалы – Materiaux – Materialien
[115]-118 K funkci románských rotund jihozápadní Moravy Konečný, Lubomír | pdficon
118-124 Drobnosti k barokní architektuře Moravy I. Kudělka, Zdeněk | pdficon
124-127 Příspěvky k dějinám barokního umění na Moravě Slavíček, Lubomír | pdficon
127-137 Příspěvky ke slovníku umělců a řemeslníků na Moravě v 17. a 18. století - II Fidler, Petr | pdficon
137-138 Z inventáře pernštejnského hradu z roku 1720 Kudělka, Zdeněk | pdficon
138-139 Bemerkungen zum Katalog der Franz Anton Maulbertsch-Ausstellung Krsek, Ivo | pdficon
Obrazová příloha | pdficon

Search


Advanced Search

Browse