Sociologie a politika

Variant title
Sociology and politics
Социология и политика
Sociologija i politika
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1980, vol. 27-28, iss. G22-23, pp. [7]-23
Extent
[7]-23
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document