Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
1983, vol. 32, iss. G27

Year: 1983
Publication year: 1983

Table of contents:

Stati – Статьи – Articles – Aufsätze
[7]-23 Některé otázky jednoty výuky marxismu-leninismu v systému světonázorové výuky na vysokých školách Červek, Zdeněk | pdficon
[25]-40 Proletářský a socialistický internacionalismus : jeho ekonomické kořeny a zdroje Chládek, Vlastimil | pdficon
[41]-54 K pojetí monopolní ceny v marxistické politické ekonomii Fuchs, Kamil | pdficon
[55]-85 Východomoravská vesnice na úsvitu socialismu : k počátkům kolektivizace vesnice na území bývalého kraje Gottwaldov Špičák, Milan | pdficon
[87]-93 Ke krizi naší historiografie ve druhé polovině šedesátých let Vaculík, Jaroslav | pdficon
[95]-108 K revizionistické sociologické koncepci P. Machonina o československé třídní a sociální struktuře Neveselý, Karel | pdficon
[109]-120 Úloha marxisticko-leninské strany při vytváření revolučního svazku dělníků a rolníků Tauš, Miloš | pdficon
[121]-129 K některým aspektům souvisejícím s formováním socialistické osobnosti Galvasová, Milena | pdficon
Recenze, referáty – Рецензии и рефераты – Reviews, reports – Besprechungen, Referate
[131]-132 Břeclavsko revoluční : na okraj podnětné publikace regionálních dějin Špičák, Milan | pdficon
133-134 Publikace Ústavu marxismu-leninismu Univerzity J.E. Purkyně k 60. výročí založení KSČ Špičák, Milan | pdficon

Search


Advanced Search

Browse