Leninovo odhalení maloburžoazního základu likvidátorství v ruském dělnickém hnutí a současnost

Author: Rjabcev, V. P.
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, vol. 34, iss. G29, pp. [119]-126
Extent
[119]-126
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document