Vědecká sociologická spolupráce s praxí : její možnosti v hornictví

Variant title
Wissenschaftliche Zusammenarbeit der soziologischen Theorie mit der Praxis : ihre Möglichkeiten im Bergbauwesen
Author: Hájek, Mojmír
Contributor
Bartušek, J. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1973, vol. 21, iss. G16, pp. [41]-56
Extent
[41]-56
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document