Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
1957, roč. 6, č. G1

Rok: 1957
Rok vydání: 1958
Poznámka: Na titulním listě chybně vytištěn ročník VII, správně ročník VI.

Obsah:

Články – Статьи
[5]-7 Čas a dějiny : (úvaha ke 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce) Pšír, Bedřich | pdficon
[9]-67 Parlamentarismus a demokracie : náčrtek větší práce Riedel, Gustav | pdficon
[68]-82 Několik poznámek k Masarykovu realismu Macků, Jan | pdficon
[83]-104 K otázce tak zvané subjektivní a osobní pravdy : na okraj jednoho problému z díla profesora Tvrdého Tošenovský, Ludvík | pdficon
[105]-117 Problematika pojetí a výpočtu národního důchodu Souček, Miroslav | pdficon
[118]-135 K otázce významu Marxovy these o "normální a nenormální formě zásoby" zboží Řiháček, Vítězslav | pdficon
Diskuse – Дискуссии и обсуждения – Diskussion
[136]-148 K aktuálním problémům historického materialismu Blažek, Vladimír | pdficon
Recense a referáty – Критика и сообщения – Besprechungen und Referate
[149]-154 Nová transformace Sartrova existencialismu Sus, Oleg | pdficon
155-158 Poučení a výstraha Blažek, Václav | pdficon
158-162 Nový sovětský sborník o kategoriích dialektiky Bartoš, Jaromír | pdficon
Zprávy
[163]-165 O postavení filosofů v západním Německu Cetl, Jiří | pdficon
165-168 [Zeitschrift für philosophische Forschung] Sus, Oleg | pdficon
168 [Společenské vědy: politická ekonomie: filosofie: politika: bibliografický měsíčník] Kirš, Zdeněk | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet