Ekonomika rodiny jako sociálního mikrosystému

Variant title
Экономика семьи как социальной микросистемы
Economics of the family as of a social microsystem
Author: Možný, Ivo
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, vol. 31, iss. G26, pp. [43]-67
Extent
[43]-67
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document