Program SOC, jeho možnosti, meze a dosavadní zkušenosti