O "širším" a "užším" pojetí výrobních sil

Variant title
Über die "breitere" und "engere" Auffassung der Produktionskräfte
О более "широком" и более "узком" понимании производительных сил
O boleje "širokom" i boleje "uzkom" ponimanii proizvoditel'nych sil
Author: Riedel, Gustav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1959, vol. 8, iss. G3, pp. [97]-101
Extent
[97]-101
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document