O kulturní revoluci : (příspěvek k vymezení rozsahu a obsahu pojmu kulturní revoluce)

Variant title
О культурной революции
Über die Kulturrevolution
Contributor
Kiršová, Natálie (Translator of Summary)
Merta, Rudolf (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1959, vol. 8, iss. G3, pp. [5]-15
Extent
[5]-15
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document