Regulation of social activities

Variant title
Regulace sociálních činností
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1968, vol. 17, iss. G12, pp. [27]-36
Extent
[27]-36
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document