Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
1992-1993, vol. 41-42, iss. G35

Year: 1992-1993
Publication year: 1994
ISSN: 0231-5122
ISBN: 80-210-0925-X

Table of contents:

Články – Articles – Aufsätze – Статьи
[7]-14 The Czech family in transition from social to economic capital Možný, Ivo | pdficon
[15]-22 Some characteristics of unemployment in Czech republic Mareš, Petr | pdficon
[23]-52 Česká společnost stárne Rabušic, Ladislav | pdficon
[53]-63 The "entitelment mentality" and legitimacy of privatization in industry Musil, Libor; Mareš, Petr | pdficon
[65]-78 Krize sociální integrity z pohledu francouzské sociologie Keller, Jan | pdficon
[79]-89 Mannheim, Schmitt and decision-making in the sphere of politics Marada, Radim | pdficon
[91]-99 Význam brněnské sociologické školy (BSŠ) pro rozvoj sociálněvědního poznání Sedlák, Jiří | pdficon

Search


Advanced Search

Browse