Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
1965, vol. 14, iss. G9

Year: 1965
Publication year: 1965

Table of contents:

Články – Статьи – Aufsätze
[5]-20 Ideology, politics and nuclear warfare Solař, Josef | pdficon
[21]-38 K problematice vztahu ekonomiky a politiky Beneš, Augustin | pdficon
[39]-58 Der proletarische Internationalismus im Feuer der revolutionären Ereignisse des Jahres 1923 Kučera, Bohumil | pdficon
[59]-68 Problém rekonstrukce výrobních sil a ekonomická realita Kirš, Zdeněk | pdficon
[69]-88 Zwei antirationalistische Strüme in der bürgerlichen Propagandatheorie Steiner, Hanuš | pdficon
[89]-102 Вопросы дальнейшего развития чехословацкой шерстяной промышленности Kučerák, Ladislav | pdficon
[103]-118 Tendence vývoje pracovních sil v československém zemědělství Michek, Josef | pdficon
Recenze a referáty – Рецензии и рефераты – Rezension und Referate
[119]-123 [Huláková, Marie. O kultuře a kulturní revoluci] Loukotka, Jiří | pdficon
123-127 Pokus o vymezení místa a úlohy ČSSR v mezinárodní socialistické dělbě práce Kirš, Zdeněk | pdficon
127-130 Podnětná práce z dějin Komunistické internacionály Žampach, Vojtěch | pdficon
130-132 K nejnovějšíma dějinám Bednaříková, Marie | pdficon
132-135 Podnětná kniha o pozemkové rentě za socialismu Loula, František | pdficon
Zprávy – Сообщения – Berichte
[136]-137 [Osadčaja, Irina Michajlovna. Kritika sovremennych buržuaznych teorij èkonomičeskogo rosta] Setinský, Jiří | pdficon
137-139 Critica marxista - nový dvouměsíčník ÚV IKS Reichel, Renato | pdficon
139-143 Průzkum uplatněni prémiové soustavy ve Sdružení podniků nábytkářského průmyslu Havránek, Rostislav | pdficon
144-146 Zur Diskussion über den Begriff Intelligenz auf der Konferenz über die soziale Struktur unserer Gesellschaft Macků, Jan | pdficon

Search


Advanced Search

Browse